SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Oratorium w drugim tygodniu ferii zimowych

W drugim tygodniu ferii zimowych oratorium jest otwarte od godz. 11.00 do 15.00. Zapraszamy!