SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Wizyta ks. Radcy.

W dniu 8 października 2015 r. odwiedził nas ks. dr Tadeusz Rozmus, Radca Generalny Regionu Europa Środkowo-Północna, to jest  bezpośredni przedstawiciel Generała Salezjanów, ks. Ángela Fernándeza Artime, na wszytkie kraje eropejskie od Francji aż do Syberii. Prowadził on w tych dniach wizytację nadzwyczajną wspólnot i dzieł salezjańskich znajdujących się w Poznaniu. Odwiedzając nasze Centrum Młodzieżowe spotkał się najpierw z dziećmi i młodzieżą, następnie z animatorami i kandydatami na animatorów, a na końcu z członkami SALOS-u i współpracownikami pomagającymi prowadzić to dzieło oratoryjne. Spotykając się i zapoznając się z każdą z grup, wyraził swoją wdzięczność za ich obecność, wysiłek i zaangażowanie zachęcając do dalszej pracy w „duchu” ks. Bosko.

ks. Piotrek SDB

Galeria
Załączniki