SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Gra miejska Czas Patriotów

 

Po zwiedzaniu w dniu wczorajszym Muzeum Powstania Wielkopolskiego, rozegraliśmy dzisiaj Grę miejską "Czas Patriotów". Rozwiązując podczas gry kolejne zadania, szukaliśmy miejsc związanych z wydarzaniami i przebiegiem powstania, które upamiętnione zostały pamiatkowymi tablicami czy pominikami. Ich treść i zdjęcia posłużyły nam do rozwiązania zakodowanego hasła powstańczego. Wszystkim grupom udało się rozszyfrować hasło i pomyślnie ukończyć grę miejską.