SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Spotkanie wielkanocne 2018

"Spotkanie wielkanocne"

Kilka dni temu obchodziliśmy najważniejsze wydarzenia w Roku Kościelnym: TRIDUUM PASCHALNE - Wielki Czwartek - dzień ustanowienia przez Chrystusa sakramentu kapłaństwa i Eucharystii, Wielki Piątek - dzień Liturgii Męki Pańskiej, przez którą zostaliśmy odkupieni z naszym grzechów i Wielkanoc - Niedzielę Zmartwychwstania Pana Jezusa. Po tych najważniejszych przeżyciach liturgicznych z historii zbawienia spotkaliśmy się dzisiaj w naszym Oratorium - SCM o godz. 16.00 przy tradycyjnym Stole Wielkanocnym. Jak Zmartwychwstały Chrystus ze swoimi uczniami, spożyliśmy wspólny posiłek, podczas którego, po odczytaniu fragmentu Ewangeli wg św. Łukasza i poświęceniu pokarmów symbolizujących Zbawiciela i nowe życie w Chrystusie, złożyliśmy sobie nawzajem wielkanocne życzenia i cieszyliśmy się daru życioa wiecznego w Chrystusie, jedynym Zbawicielu człowieka..