SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Po wakacyjnej przerwie wznawia działalność Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działająca przy naszym Centrum Młodzieżowym. Aby skorzystać z porad w Poradni należy umówić się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na konkretny dzień i godzinę. Dane kontaktowe można znaleźć w zakładce "Poradnia".