SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Zapisy na półkolonie letnie

Informujemy, że rozpoczeliśmy zapisy na tegoroczne półkolonie letnie, które nasze Oratorium organizuje w dniach od 30 czerwca do 11 lipca. Mottem półkolonii jest tutył słynnego serialu o polskich cichociemnych: "Czas honoru". W planach liczne gry i zapawy, konkursy, wycieczki do ciekawych miejsc w Poznaniu i w okolicy naszego miasta. Zgodnie mottem, elemetami półkolonii będzie poznawanie historii walk zbrojnych o wolność i niepodległość naszego Kraju, poznawanie stopni wojskowych, wojskowego uzbrojenia, uczenie się pierwszej pomocy, orientacji w terenie itp.