SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Rajd pieszy na Dziewiczą Górę

17 czerwca, w sobotę po Bożym Ciele, chętni uczestnicy oratorium wzięli udział w rajdzie pieszym na Dziewiczą Górę (Owińska – Dziewicza Góra – Kicin – Czerwonak). Wyruszyliśmy sprzed oratorium o godz. 8.45 i z  Dworca Głównego pojechaliśmy pociągiem do Owińsk. Stamtąd pomaszerowaliśmy na Dziewiczą Górę, a potem do Kicina i skończyliśmy rajd w Czewonaku, gdzie w nagrodę schłodziliśmy się pysznymi lodami. Wróciliśmy do oratorium godz. 16.15.