SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Wycieczka do Zamku i Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie

W piątek 8 listopada dzięki wsparciu UM w Pozaniu pojechaliśmy autokarami na wycieczkę do Zamku Książąt Czartoryskich i Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie.

Historia zamku wznoszącego się nad rzeczką Trzemną w Gołuchowie liczy ponad 400 lat. Zamek w roku 1951 został przejęty przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. Nowy gospodarz wyposażył sale zamkowe we własne zbiory, m.in. wspaniałe gobeliny, renesansowe malarstwo europejskie, rzadkie okazy mebli, kolekcję rzemiosła artystycznego, część dawnego zbioru waz antycznych, obrazy malarzy polskich i zachodnioeuropejskich oraz niektóre meble z dawnego wyposażenia zamku.

W Muzeum Leśnictwa - Ośrodku Kultury Leśnej zwiedziliśmy Oficynę z prezentowanymi dwoma stałymi ekspozycjami: „Kulturotwórcza rola lasu" i „Dzieje leśnictwa w Polsce", Powozownię z stałą wystawą z zakresu przyrodniczych podstaw leśnictwa zatytułowaną „Spotkanie z lasem", Owczarnię z stałą wystawą „Technika leśna” i Dybul (siedzibę młynarza w parku zamkowym) z wystawą „Ochrona lasu".

 Przeszliśmy też ścieżkami Parku-arboretum jednego z najstarszych i największych ogrodów założonych w stylu angielskim w drugiej połowie XIX wieku. Jego twórcami są hrabina Izabella Działyńska z książąt Czartoryskich, hrabia Jan Działyński oraz zatrudniony przez nich utalentowany ogrodnik Adam Kubaszewski. Gołuchowski park jest znakomitym przykładem ogrodów naturalistycznych, wzbogaconych kolekcjami dendrologicznymi. Teren parku-arboretum obejmuje blisko 3 kilometrowy odcinek Doliny Rzeki Ciemnej, będącej dopływem Prosny, a jego obszar wynosi 158,05 ha. Na końcu doszliśmy do Pokazowej Zagrody Zwierząt, która została założona w kwietniu 1977 roku. Utworzenie zagrody żubrów w Gołuchowie wynikało ze wzrostu populacji żubra i konieczności tworzenia nowych, rozproszonych ośrodków hodowlanych. Pokazowa Zagroda Zwierząt jest zlokalizowana w kompleksie leśnym przylegającym do parku-arboretum. Zajmuje powierzchnię ponad 20 ha ogrodzonego terenu. Żyją w niej żubry, koniki polskie, daniele i dziki.