SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Wakacje 2019 w SCM

Wakacje 2019 w Oratorium Salezjańskim

 SCM przy wsparciu UM w Poznaniu podczas wakacji prowadziło zajęcia dla dzieci                      i młodzieży od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00

I tydzień 24-29.06.2019

24.06: Zajęcia sportowe (wielobój) + gry i zabawy

25.06: wyjście na pływalnię Arena

26.06: wycieczka do PARKU DELI

27.06: wyjście na pływalnię Arena

28.06: wyjście na Minigolfa - parafia MB Zwycięskiej

29.06: wyjście na Festyn w Zespole Szkół Salezjańskich na Ratajach 

II tydzień 01-05.07.2019

01.07: Wyjście na pływalnię Arena 

02.07: Zajęcia sportowe na Cytadeli 

03.07: Wycieczka do wrocławskiego ZOO (w tym unikatowego AFRYKARIUM)

 

04.07: Wyjście na Bowling 

05.07: Wyjście do Multikina'51

III-VII tydzień 08.07.-23.08.2018: zajęcia stacjonarne w Oratorium

07.07: Wyjście na Bowling