SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Oratorium

Nasze Oratorium nosi nazwę:

Salezjańskie Centrum Młodzieżowe.

Jednak co właściwie znaczy Oratorium?
Oratorium to miejsce nauki, pracy, zabawy oraz modlitwy dzieci i młodzieży.

Pierwsze oratorium zostało założone przez św. Jana Bosco w Turynie, w dzielnicy Valdocco. Tam ksiądz Bosko gromadził trudną oraz biedną młodzież z ulic Turynu - dał im zajęcie, dach nad głową, możliwość nauki i zdobycia zawodu oraz wzrostu duchowego.

Więcej o św. Janie Bosco i salezjanach w zakładce „Salezjanie".

 

SCM ma status Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży.

Działamy przy wsparciu środków z dotacji UM w Poznaniu

 

W Oratorium znajdują się: świetlica, plac zabaw, boiska oraz sala komputerowa. Posiadamy także poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz siłownię.