SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Animatorzy

Jak w każdym oratorium salezjańskim również my mamy grupę animatorów oraz kandydatów chcących nimi zostać.

Kim u nas jest animator? Animator to wolonariusz, osoba wybrana przez wychowawców, lubiana przez dzieci oraz młodzież mająca z nimi dobry kontakt i odpowiednią więź.

Zadanie animatora to wypełnianie wolnego czasu, pomoc w codziennych czynnościach, dobre słowo oraz dawanie przykładu własną osobą. To dzięki animatorom łatwiej przeprowadzić półkolonie, festyny i rajdy :)

Spotkania dla animatorów i kandydatów na animatorów odbywają się w czwartki o godz. 20.00.

Animatorzy:
Paweł Gładysz
Sławomir Gładysz
Andrzej Karwacki
Anna Mayer
Natalia Mayer                              
Paulina Mayer                                            
Damian Olesiak                      
Adrian Ostrowski
Jan Thiel