SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Kadra

ks. mgr Piotr Wąż SDB – dyrektor Salezjańskiego Centrum Młodzieżowego, absolwent studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej w zakresie profilaktyki i resocjalizacji, instruktor rekreacji ruchowej w zakresie piłki nożnej,
tenisa stołowego, koszykówki i siatkówki, duszpasterz Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

br. mgr Karol Kliszcz SDB - nauczyciel religii i j. anglielskiego z przygotowaniem pedagogicznym, Kierownik chóru dziecięcego w parafii św. Jana Bosko w Poznaniu 

ks. dr Piotr Marchwicki SDB – wykładowca psychologii na Wydziale Teologicznym Uniwesytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, psycholog, terapeuta i doradca systemowy, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

mgr Anna Domecka – psycholog

mgr Marta Kędzierska –  psycholog

mgr Maria Kupińska - psycholog

Jan Gudalewski – konserwator

 

Galeria