SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Kadra

ks. mgr Piotr Wąż – dyrektor Salezjańskiego Centrum Młodzieżowego, absolwent studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej w zakresie profilaktyki i resocjalizacji, instruktor rekreacji ruchowej w zakresie piłki nożnej,
tenisa stołowego, koszykówki i siatkówki, duszpasterz Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ks. mgr Jacek Krzypkowski – student studiów podyplomowych w zakresie resocjalizacji i socjoterapii

ks. mgr Dawid Nowak - absolwent studiów podyplomowych z resocjalizacji i socjoterapii

Natalia Niełacna – licencjatka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Aleksandra Harwas-Glazik licencjatka pedagogiki na kierunku socjoterapia i promocja zdrowia, studentka studiów magisterskich pedagogicznych na kierunkach profilaktyka i interwencja kryzysowa oraz poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

ks. dr Piotr Marchwicki – kierownik Poradni Psychologicznej działającej przy Salezjańskim Centrum Młodzieżowym, wykładowca psychologii na Wydziale Teologicznym Uniwesytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, psycholog, terapeuta
i doradca systemowy, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

mgr Anna Domecka – psycholog

mgr Maria Kiczka –  psycholog

Jan Gudalewski – konserwator

 

Galeria