SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Kadra

ks. dr Piotr Marchwicki – dyrektor Salezjańskiego Centrum Młodzieżowego, wykładowca psychologii na Wydziale Teologicznym Uniwesytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, psycholog, terapeuta i doradca systemowy, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

ks. mgr Piotr Wąż – absolwent studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej w zakresie profilaktyki i resocjalizaji, instruktor rekreacji ruchowej w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego

ks. mgr Dawid Nowak – absolwent studiów podyplomowych w zakresie resocjalizacji i socjoterapii, świetlica

Natalia Niełacna – licencjatka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, świetlica

Aleksandra Harwas-Glazik studentka pedagogiki na kierunku socjoterapia i promocja zdrowia, świetlica, kółko plastyczne, kółko gitarowe, opiekun animatorów

Anna Domecka – psycholog

mgr Maria Kiczka –  psycholog

ks. mgr Arnold Zimnicki – pedagog

Odelia Wang – zajęcia języka angielskiego

dr Krystyna Bańczyk – wolontariuszka

Jan Gudalewski – konserwator

 

Galeria