SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Informacja o Poradni Psychologicznej

W Salezjańskim Centrum Młodzieżowym od piętnastu lat można uzyskać konsultacje psychologiczne.. Oferowana
w niej pomoc psychologiczna nakierowana jest w pierwszym rzędzie na dzieci i młodzież, w tym młodzież studencką
i pracującą. Oferta obejmuje również konsultację rodzinną.