SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Informacja o Poradni Psychologicznej

Katolicka Poradnia Psychologiczna działa przy Salezjańskim Centrum Młodzieżowym od piętnastu lat. Oferowana
w niej pomoc psychologiczna nakierowana jest w pierwszym rzędzie na dzieci i młodzież, w tym młodzież studencką
i pracującą. Oferta poradni obejmuje również konsultację i terapię rodzinną oraz par.