SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Towarzystwo św. Franciszka Salezego

My, salezjanie Księdza Bosko (SDB), jesteśmy zgromadzeniem zakonnym na prawach papieskich. Nasza oficjalna nazwa brzmi: Towarzystwo św. Franciszka Salezego.

Jesteśmy zgromadzeniem czynnym, poświęcającym się pracy apostolskiej i misyjnej. Głównym polem naszej działalności jest praca z młodzieżą. Jest nas około 15000 i jesteśmy obecni w ponad 130 krajach na pięciu kontynentach. Otwarci na kultury narodów i ludów, wśród których pracujemy, staramy się je zrozumieć i przyjąć ich bogactwo, aby w duchu szacunku i pokoju głosić orędzie Ewangelii.

Nasze zgromadzenie zostało założone w XIX w. we Włoszech przez św. Jana Bosko (1815-1888), który całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz ludzi młodych, wychowując ich na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan. Kontynuujemy dzieło Księdza Bosko i jesteśmy wierni charyzmatowi, który nam przekazał: „Być dla młodzieży znakiem miłości Boga." Dlatego gdziekolwiek jesteśmy, za kryterium naszego działania przyjmujemy:
– potrzeby młodzieży oraz środowisk ludowych;
– pragnienie działania w jedności z Kościołem i w jego imieniu;
– pragnienie budowania bardziej sprawiedliwego i braterskiego świata w Chrystusie.

W Polsce jesteśmy obecni od 1898 r. Prowadzimy szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły zawodowe, szkoły średnie, wyższą uczelnię, internaty i bursy, domy wychowawcze i domy dziecka, wydawnictwa, różne formy wolontariatu, w tym wolontariat misyjny, a także liczne oratoria i centra młodzieżowe.

Jednym z nich jest Salezjańskie Centrum Młodzieżowe na ul. Kolejowej w Poznaniu. Istnieje ono od 1999 r. Jest to placówka otwarta, której celem jest stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym dzieci i młodzież mogą znaleźć różne propozycje na miłe i pożyteczne spędzenie wolnego czasu. W zajęciach Centrum uczestniczy około 120 dzieci i młodzieży, a w pracę z nimi angażuje się, oprócz samych salezjanów, liczne grono osób, którym leży na sercu wychowanie młodych ludzi.

Wychowanie to opiera się na naszym własnym salezjańskim programie wychowawczym, określanym jako System Prewencyjny. Zasady Systemu Prewencyjnego odwołują się do trzech kategorii: rozumu, religii i miłości. Głównym celem ich realizacji w praktyce jest całościowy rozwój osobowości młodego człowieka.