SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Historia

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992 r. w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. Dnia 30 września 1996 r. została wpisana pod numerem SKF „B" 62 do rejestru stowarzyszeń i związków sportowych Sądu Okręgowego w Warszawie. Dnia 26 czerwca 2001 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 21665. Założycielami stowarzyszenia są księża salezjanie, siostry salezjanki oraz osoby świeckie. SALOS RP widzi w sporcie nadzieję podniesienia kultury fizycznej i zdrowotnej młodych, ale także szansę wydźwignięcia naszego społeczeństwa z duchowo-moralnego kryzysu.

SALOS RP jest członkiem Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich.

Za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą SALOS RP został wyróżniony dyplomami od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.